Goose Goose Duck鹅鸭杀怎么改名字 改名字方法介绍

Goose Goose Duck鹅鸭杀怎么改名字呢?很多玩家还不太清楚如何操作,下面给大家带来的是Goose Goose Duck鹅鸭杀改名字方法介绍。

Goose Goose Duck鹅鸭杀怎么改名字

Goose Goose Duck鹅鸭杀

Goose Goose Duck鹅鸭杀创建账号的时候可以随便起一个名字,然后点击开始游戏,右上角可以输入自己的名字,可以是中文名字,不过需要玩家在外面打好了复制过来。